Mâm Cúng Động Thổ Xây Nhà

Mâm cúng động thổ khởi công xây nhà công trình cần phải chuẩn bị lễ vật gì? Bài văn khấn sử dụng nào có ý nghĩa? Cũng như hướng dẫn cách cúng động thổ khởi công xây nhà theo truyền thống của cha ông ta.