Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

  • A. Cảnh quan cận xích đạo gió mùa.
  • B. Cảnh quan nhiệt đới nóng quanh năm.
  • C. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.
  • D. Cảnh quan giống như vùng ôn đới núi cao.

Giải đáp

Đáp án đúng là C. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.

Vùng núi Đông Bắc nằm ở phía đông bắc của nước ta, có vị trí tiếp giáp với Trung Quốc. Địa hình vùng núi Đông Bắc có đặc điểm là đồi núi thấp chiếm ưu thế, địa hình có hướng nghiêng chung thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. Khí hậu vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa, với mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm.

Với đặc điểm khí hậu như vậy, vùng núi Đông Bắc có thảm thực vật chủ yếu là rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao lá rộng – lá kim, rừng lá kim. Ngoài ra, vùng núi Đông Bắc còn có nhiều loại động vật quý hiếm, đặc trưng cho vùng núi phía bắc nước ta.

Vậy đáp án A. Cảnh quan cận xích đạo gió mùa là sai vì vùng núi Đông Bắc không nằm trong khu vực cận xích đạo gió mùa.

Vị trí địa lý của vùng núi Đông Bắc nằm ở phía bắc của nước ta, gần với khu vực Trung Quốc. Vùng núi Đông Bắc có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, địa hình có hướng nghiêng chung thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. Khí hậu vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa, với mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm.

Với đặc điểm khí hậu như vậy, vùng núi Đông Bắc có thảm thực vật chủ yếu là rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao lá rộng – lá kim, rừng lá kim. Ngoài ra, vùng núi Đông Bắc còn có nhiều loại động vật quý hiếm, đặc trưng cho vùng núi phía bắc nước ta.

Vậy đáp án B. Cảnh quan nhiệt đới nóng quanh năm là sai vì vùng núi Đông Bắc không nằm trong khu vực nhiệt đới nóng quanh năm.

Vị trí địa lý của vùng núi Đông Bắc nằm ở phía bắc của nước ta, gần với khu vực Trung Quốc. Vùng núi Đông Bắc có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, địa hình có hướng nghiêng chung thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. Khí hậu vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa, với mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm.

Với đặc điểm khí hậu như vậy, vùng núi Đông Bắc có thảm thực vật chủ yếu là rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao lá rộng – lá kim, rừng lá kim. Ngoài ra, vùng núi Đông Bắc còn có nhiều loại động vật quý hiếm, đặc trưng cho vùng núi phía bắc nước ta.

Vậy đáp án D. Cảnh quan giống như vùng ôn đới núi cao là sai vì vùng núi Đông Bắc không nằm trong khu vực ôn đới núi cao.