[Hỏi đáp] Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

Bài 22.5 trang 77 sách bài tập KHTN 6: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

  • A. Khởi sinh
  • B. Nguyên sinh
  • C. Nấm
  • D. Thực vật

Đáp án: D

Đáp án đúng là D.

Giới Khởi sinh gồm các sinh vật nhân sơ, đơn bào, có thể tự dưỡng hoặc dị dưỡng.

Giới Nguyên sinh gồm các sinh vật nhân thực, có thể đơn bào hoặc đa bào, có thể tự dưỡng hoặc dị dưỡng.

Giới Nấm gồm các sinh vật nhân thực, có thể đơn bào hoặc đa bào, dị dưỡng.

Giới Thực vật gồm các sinh vật nhân thực, đa bào, có khả năng tự dưỡng.

Vậy, chỉ có giới Thực vật có đầy đủ các đặc điểm được cho trong đề bài.

Ví dụ về các sinh vật thuộc giới Thực vật là: cây cối, hoa cỏ, tảo, nấm linh chi,…