Mâm Cúng Khai Trương Đầu Năm

Lễ cúng khai trương đầu năm có ý nghĩa gì? Mâm cúng khai trương đầu năm cần chuẩn bị như thế nào? Cúng khai trương ngày nào tốt, mẫu văn khấn chuẩn.