Câu nào dưới đây có chứa các từ đồng âm? a. mẹ ngả lưng tựa vào lưng ghế sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. b. cổ áo sơ mi bị bẩn do minh chạy nhảy nhiều, toát hết mồ hôi ở cổ. c. bác nông dân thu hoạch được rất nhiều thúng quả tươi ngon từ những vườn cây tươi tốt. d. lá cọ xoè ra cọ vào những bụi cây thấp xung quanh nghe xào xạc trong gió.

Câu nào dưới đây có chứa các từ đồng âm?

  • A. Mẹ ngả lưng tựa vào lưng ghế sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
  • B. Cổ áo sơ mi bị bẩn do Minh chạy nhảy nhiều, toát hết mồ hôi ở cổ.
  • C. Bác nông dân thu hoạch được rất nhiều thúng quả tươi ngon từ những vườn cây tươi tốt.
  • D. Lá cọ xoè ra cọ vào những bụi cây thấp xung quanh nghe xào xạc trong gió.

Giải đáp

Đáp án đúng là câu D. Lá cọ xoè ra cọ vào những bụi cây thấp xung quanh nghe xào xạc trong gió.

Trong câu này, từ “cọ” có hai nghĩa khác nhau:

  • Nghĩa thứ nhất là động từ, có nghĩa là “quệt, chà xát”: “Lá cọ xoè ra cọ vào những bụi cây thấp xung quanh”.
  • Nghĩa thứ hai là danh từ, có nghĩa là “loại cây thân gỗ cao, có lá to, mọc nhiều ở vùng nhiệt đới”: “Cây cọ là biểu tượng của đất nước Thái Lan”.

Hai nghĩa này khác nhau về từ loại và nghĩa. Từ đồng âm là những từ có hình thức giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Do đó, câu D là câu có chứa các từ đồng âm.

Các câu A, B, C không có từ đồng âm. Cụ thể:

  • Câu A có từ “lưng” nhưng chỉ có một nghĩa là “phần sau của thân người hoặc con vật”.
  • Câu B có từ “cổ” nhưng chỉ có một nghĩa là “phần nối giữa đầu và thân người hoặc con vật”.
  • Câu C có từ “thúng” nhưng chỉ có một nghĩa là “nơi đựng đồ bằng tre đan”.

Từ đồng âm là một hiện tượng ngữ âm thường gặp trong tiếng Việt. Việc hiểu và phân biệt được từ đồng âm là rất quan trọng, giúp chúng ta hiểu đúng nghĩa của câu văn, đoạn văn.