MÂM CÚNG XE MỚI

Mâm cúng mua xe mới cần chuẩn bị những lễ vật gì? Sử dụng bài văn khấn xe mới như thế nào để mang lại hiệu quả cầu tài lộc? Cũng như cách cúng xe mới đúng nghi lễ của người Việt phải diễn ra như thế nào?