Thực đơn 7 ngày trong tuần cho công nhân đầy đủ dinh dưỡng

Bữa ăn dinh dưỡng đặc biệt trong thực đơn 7 ngày trong tuần cho công nhân có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mọi thành viên, đặc biệt là CBCNV trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp, không những ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất mà còn ảnh hưởng cả về mặt tinh thần của từng người mà ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Đều liên quan trực tiếp đến thực đơn suất ăn công nghiệp.