[Giải đáp] Câu nói hạnh phúc là đấu tranh thể hiện nội dung của quy luật nào trong phép biện chứng duy vật

[Giải đáp] Câu nói hạnh phúc là đấu tranh thể hiện nội dung của quy luật nào trong phép biện chứng duy vật

Câu nói “hạnh phúc là đấu tranh” thể hiện nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật.

Theo quy luật này, mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng hai mặt đối lập, thống nhất với nhau trong một thể thống nhất, nhưng lại đấu tranh với nhau. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực của sự vận động và phát triển.

Trong cuộc sống, con người cũng luôn phải đối mặt với những mâu thuẫn, khó khăn, thử thách. Những mâu thuẫn này có thể là mâu thuẫn giữa bản thân với bản thân, giữa bản thân với người khác, hoặc giữa bản thân với môi trường xung quanh.

Khi vượt qua được những mâu thuẫn, khó khăn, thử thách, con người sẽ đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không phải là một trạng thái tĩnh tại, mà là một quá trình đấu tranh, vượt qua khó khăn, thử thách để vươn tới những điều tốt đẹp hơn.

Ví dụ, để đạt được thành công trong học tập, con người phải đấu tranh với sự lười biếng, với những khó khăn trong học tập. Để có được một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, con người phải đấu tranh với những khác biệt, những mâu thuẫn trong mối quan hệ đó. Để có được một cuộc sống hạnh phúc, con người phải đấu tranh với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Như vậy, câu nói “hạnh phúc là đấu tranh” thể hiện rằng hạnh phúc không phải là một thứ có sẵn, mà là một thứ phải được đấu tranh, chinh phục. Sự đấu tranh là động lực để con người vươn tới hạnh phúc.